• VVD stemt in met het bestemmingsplan Ziekenhuis 2017 en het exploitatieplan Slingeland Ziekenhuis locatie A18

  VVD stemt in met het bestemmingsplan Ziekenhuis 2017 en het exploitatieplan Slingeland Ziekenhuis locatie A18 Lees verder

 • Maureen Sluiter lijsttrekker voor de VVD Doetinchem

  Maureen Sluiter lijsttrekker voor de VVD Doetinchem Lees verder

 • VVD'er Mark Boumans nieuwe burgemeester van Doetinchem

  VVD'er Mark Boumans de nieuwe burgemeester van Doetinchem Lees verder

 • Joop Sars ontvangt koninklijke onderscheiding

  Joop Sars ontvangt koninklijke onderscheiding Lees verder

 • Gaat u met ons mee naar het Binnenhof?

  “Op donderdag 15 december a.s. gaan wij heel graag met u op pad, of u nou lid bent of niet! Wij bezoeken de Tweede Kamer die dan volop in bedrijf is en gaan in gesprek met VVD Tweede Kamerleden Remco Dijkstra en Hayke Veldman. Bovendien vernemen wij als VVD Gemeenteraadsleden, gedurende deze dag graag van u welke zaken er bij u spelen”, aldus Nol Verhoeven, fractievoorzitter VVD Doetinchem. De onlangs opgerichte VVD Regio Achterhoek (het bestuursorgaan voor Berkelland, Doetinchem, Oost Gelre en Oude IJsselstreek) organiseert activiteiten en biedt een platform voor iedereen die graag meepraat. U wordt van harte uitgenodigd om u aan te melden voor 1 december a.s. via vvdachterhoek@gmail.com en dan ontvangt u nadere informatie. Bart Porskamp, fractievoorzitter VVD Oost Gelre: “Rond 13.00 uur staat de aankomst in Den Haag gepland. Na een lunch in het Tweede Kamer-restaurant, vindt een uitgebreide rondleiding plaats. Daarna gaan we in gesprek met onze Tweede Kamerleden. Dat kan zijn over economie, veiligheid, milieu, de Omgevingswet en het kan gaan over elk ander onderwerp dat u graag ter sprake wilt brengen.” Richard de Lange, fractievoorzitter VVD Oude IJsselstreek: “De VVD is goed vertegenwoordigd zowel op lokaal, regionaal, provinciaal als landelijk niveau en daardoor zijn de lijnen altijd erg kort.” Onlangs sprak een aantal bestuursleden van VVD Achterhoek nog met Mark Rutte die aangaf: “Als het enigszins kan, kom ik graag naar jullie toe.” Dat liet Theo Hek, voorzitter van de VVD Achterhoek zich geen twee keer zeggen. “Dan nodigen wij je bij deze ook alvast uit voor de Zwarte Cross volgend jaar in Lichtenvoorde. Dé plek om met veel mensen in contact te komen.” Verhoeven, Porskamp en De Lange: “Er is een mooi programma in elkaar gezet waarin ook volop ruimte is om te netwerken. Wij hopen met veel enthousiaste mensen op 15 december a.s. naar het Binnenhof te kunnen gaan. Hoort u daar ook bij?” Lees verder

 • Programmabegroting 2017 Doetinchem

  Bijdrage VVD Programmabegroting 2017 Lees verder

 • Start VVD Achterhoek

  Start VVD Achterhoek Lees verder

 • Maureen Sluiter geïnstalleerd als wethouder!

  Maureen Sluiter geïnstalleerd als wethouder! Lees verder

 • Maureen Sluiter voorgedragen als kandidaat voor de wethouderspost in de gemeente Doetinchem

  Op 15 oktober jongstleden heeft onze wethouder Loes van der Meijs gehoord dat zij voorgedragen wordt als burgemeester van de gemeente Doesburg. Na vele jaren actief geweest te zijn voor de VVD in Doetinchem en sinds 2006 hierbij als wethouder voor de gemeente Doetinchem verschillende portefeuilles bemenst te hebben, zal Loes van der Meijs op 18 december in Doesburg geïnstalleerd worden. Met het vertrek van Loes van der Meijs is een vacature ontstaan voor de wethouderspost in de gemeente Doetinchem. De VVD Doetinchem draagt de huidig fractievoorzitter Maureen Sluiter, actief in de gemeenteraad in Doetinchem sinds 2010, voor als kandidaat voor deze positie. De VVD Doetinchem is van mening dat met de voordracht van Maureen Sluiter een waardige opvolgster van Loes van der Meijs is gevonden. Maureen heeft zich sinds 2010 onderscheiden als een zeer bekwaam raadslid en fractievoorzitter, met een grote dossierkennis. Maar ook als een belangrijke verbindende schakel in de raad . Nol Verhoeven zal het fractievoorzitterschap op zich nemen en Helma Bulten zal bij benoeming van de kandidaat wethouder plaatsnemen in de gemeenteraad van Doetinchem. Intentie is de installatie bij goedkeuring van de gemeenteraad van Doetinchem in de eerstvolgende raadsvergadering van de gemeenteraad van Doetinchem in het nieuwe jaar plaats te laten vinden. Lees verder

 • Wethouder Loes van der Meijs voorgedragen als burgemeester van Doesburg!

  Afgelopen donderdag hebben we gehoord dat onze wethouder Loes van der Meijs ons zal gaan verlaten voor een mooie nieuwe baan als burgemeester van Doesburg. Een eervolle baan die zij op haar vertrouwde wijze en met het haar bekende enthousiasme vol verve zal vervullen. Desalniettemin zal dit voor Doetinchem een groot gemis betekenen en zullen we haar kennis en kunde, haar politieke ervaring en netwerk zeker gaan missen. Boven alles wensen we Loes heel veel succes straks in Doesburg! Lees verder

 • Welkom op de site van de VVD afdeling Doetinchem!

  Welkom op de site van de VVD afdeling Doetinchem! Het Doetinchemse College van Burgemeester en Wethouders wordt gevormd door CDA, VVD, D66, Groenlinks en SGP/Christenunie. De VVD is in het college vertegenwoordigd met wethouder, Loes van der Meijs. De fractie van de VVD in de Doetinchemse Gemeenteraad telt vier leden. U kunt ze, samen met de bestuursleden van de VVD Doetinchem, vinden onder de kop 'mensen'. Lees verder

 • Agenda voor de Toekomst

  In mei 2014 is de nieuwe coalitie van CDA, VVD, D66, GroenLinks en SGP/CU van start gegaan. Een liberale midden coalitie die het gezamenlijk belang van en voor de gemeente Doetinchem voorop stelt. Het is dan ook niet verrassend dat er een coalitie akkoord uit gevolgd is dat echt een stip op de horizon zet en een Agenda voor de Toekomst vormt. Lees verder

 • Dorpsplan Wehl en Nieuw-Wehl

  25 februari − Dorpsplan Wehl en Nieuw-Wehl Lees verder

 • Zondagopenstelling supermarkten

  01 februari − Zondagopenstelling supermarkten Lees verder