Extra beelvormende raad Domus Wehl

Op 30 oktober heeft u als inwoner van Doetinchem en met name Wehl de gelegenheid om uw stem te laten horen over Domus Wehl. De bedoeling is dat wij als raad van de gemeente Doetinchem een goed beeld kunnen vormen van hetgeen er leeft over dit gevoelige onderwerp.